Obchodní podmínky - Pokladna

Zkrácená verze

Tento dokument pouze shrnuje nejdůležitější body našich Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele a nenahrazuje plnou verzi.

Obchodní informace

Jméno: Jakub Malý – Liber Lapidum
Adresa: Krameriova 1127/33, 790 01, Jeseník, Česká republika
IČ: 05525543
E-mail: info@liberlapidum.com
Tel: +420 773 233 935
Zapsán v živnostenském rejstříku

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. SMLOUVA O PRODEJI
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. PODMÍNKY DODÁNÍ
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
7. REGISTRACE NA WEBOVÉ STRÁNCE
8. ODPOVĚDNOST A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A NABÍZENÝCH PRODUKTŮ


 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  • Souhrn Podmínek

Dohodou o prodeji se zavazujeme dodat zboží uvedené v objednávce, zatímco Vy se zavazujete, že za toto zboží zaplatíte celou kupní cenu, jak je uvedeno v objednávce. Pro uzavření smlouvy je potřeba Vaše objednávka a naše přijetí objednávky (podle článku 2).

 1. SMLOUVA O PRODEJI

  • Jak zadat objednávku?

Objednávku můžete vždy zadat prostřednictvím našeho webu (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který je v současnosti povolen na našich webových stránkách. Objednávka musí obsahovat všechny informace požadované ve formuláři.

Závaznou objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Pokračovat na PayPal” nebo “Odeslat objednávku a dokončit platbu”.

Prostřednictvím emailu nebo telefonu můžete zrušit objednávku, která ještě nebyla přijata. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze dohodou. Pokud zrušíte objednávku zboží, u kterého nelze odstoupit od smlouvy, máme nárok požadovat náhradu nákladů, které jsme do té doby vynaložili.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Jaké platební metody jsou přijímány?

Kupní cenu lze platit především následujícími způsoby:

 • převodem na náš bankovní účet v rámci režimu SEPA (pouze pro kupující z EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Monaka nebo San Marina);
 • on-line prostřednictvím platebního systému PayPal před doručením;
 • v hotovosti při odesílání zboží dobírkou;

Veškeré další způsoby platby a případné dodatečné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách.

  • Kdy je cena splatná?

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná po převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. Vaše povinnost uhradit kupní cenu při použití bezhotovostního platebního styku je splněna od okamžiku, kdy obdržíme příslušnou platbu na náš bankovní účet. Pokud nedostaneme platbu v době splatnosti, máme právo odstoupit od smlouvy.

 1. PODMÍNKY DODÁNÍ

  • Jak můžeme odeslat zboží?

V závislosti na místě doručení využíváme jako přepravce Českou poštu, DPD, GLS, případně další přepravní společnosti. Příslušný způsob doručení lze zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena včetně nákladů na doručení odpovídající vašemu výběru.

  • Kdy vám bude zboží doručeno?

Doba dodání zboží závisí vždy na dostupnosti zboží a zvoleném způsobu dopravy a platby. Nemůžeme vám garantovat čas dodání zásilky. V případě jakýchkoli problémů týkajících se doby dodání nás prosím kontaktujte a my se pokusíme tuto situaci vyřešit.

Zboží, které je na skladě, je předáno dopravci obvykle do tří pracovních dnů od přijetí objednávky (na dobírku), případně od okamžiku připsání platby na náš bankovní účet (v případě bezhotovostní platby). Doba dodání zboží je obvykle v rozmezí 7-21 dnů.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  • Jak můžete odstoupit od smlouvy?

Pokud jste spotřebitelem, můžete odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží; pokud je dodávka rozdělena na několik částí, pak od data dodání poslední části. Doporučujeme, abyste nám zaslali oznámení o odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu se zbožím nebo na náš kontaktní e-mail a neprodleně nám zaslali zboží na naši kontaktní adresu. K odstoupení od smlouvy můžete použít tento formulář.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Při uplatňování práv z vadného plnění postupujeme v souladu s našimi pokyny pro uplatnění záruky.

Prodejce je vůči kupujícímu odpovědný za to, že zboží nemá žádné vady.
Pokud dojde k závadě do šesti měsíců od převzetí, považuje se zboží za chybné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit nárok na vadu, ke které dochází u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí.

Jak postupovat při uplatnění nároku na záruku?

Uplatněte nárok na záruku bez zbytečného odkladu od zjištění závady:

 • Pro rychlejší zpracování nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo písemně.
 • Reklamované zboží odešlete (ne na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu.
 • Při odesílání zboží zabalte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.
 • Doporučujeme, abyste k dokladu o koupi zboží připojili potvrzení o zaplacení zboží nebo daňový doklad – fakturu, pokud byla vystavena, nebo jiný doklad o koupi zboží spolu s popisem vady a návrhem způsobu, jakým má být reklamace vyřešena. Nepřijetí některého z výše uvedených dokumentů nevylučuje kladné vyřízení nároku podle zákonných podmínek.

Můžete použít náš Reklamační formulář.

Okamžik uplatnění nároku na záruku je okamžik, kdy jsme byli informováni o výskytu závad a nároku na záruku.

Doručené reklamace jsou zpracovávány okamžitě, nejpozději však do 30 dnů od data uplatnění nároku na záruku, pokud se nedohodneme jinak. Bude vám vydáno písemné potvrzení o uplatnění a vypořádání nároku.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉ STRÁNCE

  • Jak se můžete zaregistrovat na webových stránkách?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce vytvoříte uživatelský účet. Uchovávejte přístupová data k uživatelskému účtu v tajnosti. Nejsme zodpovědní za žádné zneužití uživatelského účtu třetí stranou.

IInformace poskytnuté v rámci registrace musí být pravdivé a úplné. Jsme oprávněni vymazat účet vytvořený s nepravdivými nebo neúplnými údaji bez jakékoliv náhrady. V případě změny uživatelských údajů doporučujeme jejich změnu v uživatelském účtu bez zbytečného odkladu.

  • Pro jaké účely je uživatelský účet vytvořen?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především provádět a sledovat nákupní objednávky a spravovat uživatelský účet. Veškeré další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webových stránkách.

  • Kdy máme právo smazat váš uživatelský účet?

Vezměte na vědomí, že máme právo smazat Váš uživatelský účet bez jakékoliv náhrady, pokud dojde k porušení dobrých mravů, platné právní úpravy nebo těchto Podmínek.

 1. ODPOVĚDNOST A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A NABÍZENÝCH PRODUKTŮ

Když zakoupíte kameny, šperky nebo krystaly z této stránky, souhlasíte s tím, že tak činíte na vlastní nebezpečí. Uvědomte si, že některé minerály mohou být toxické. Nepoužívejte minerály ani elixíry, které se z nich vyrábějí bez konzultace s odborným lékařem.